Meer info i.v.m. de opschorting van de lessen

 • 13 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Meer info i.v.m. de opschorting van de lessen

Beste ouders

De beslissing van de  Nationale Veiligheidsraad om de lessen te schorsen in alle scholen is een ingrijpende maatregel.
De school voorziet een minimum aan opvang:
– voor kinderen van wie de ouders in de zorgsector of in de openbare veiligheid werken.
– voor kinderen die anders alleen door ouderen kunnen worden opgevangen.
Ouders, we rekenen hierbij op jullie zin voor verantwoordelijkheid. Ga op zoek naar andere oplossingen. Kinderen die tot de doelgroep behoren worden opgevangen op de speelplaats en in de polyvalente zaal van de school. Leerkrachten houden enkel toezicht waarbij we rekening houden met beperkt fysiek contact, hygiĆ«ne, ventilatie, ….

Als school zorgen wij voor alternatieven om in de loop van de komende weken het leerproces vanop afstand te blijven stimuleren.
– We adviseren om thuis een vaste structuur met ‘werktijd’ en vrije tijd te hanteren. (zie weekplanning als bijlage).
– Ook voor onze kleuters is enige routine een must.
– Al de lesboeken en werkboeken gaan vandaag mee naar huis.
– Maandag ontvangt u een mail van de klasleerkracht met verdere toelichting over de lessen en taken. 

Neem de richtlijnen ernstig. Wij kunnen uitsluitend zorgen voor opvang van de leerlingen die tot de doelgroep behoren.
Als bijlage
– communicatie vanuit onze vzw KITOS
– een lege weekplanning met onze schooluren.