Onze troeven

Een hart voor jou!

Warme en persoonlijke aanpak: wij zijn een kleinschalige school en kennen jou persoonlijk. Je kind komt thuis in een verbonden, familiale sfeer.

Innovatief onderwijs. De wereld verandert. Onze school dus ook. We kijken daarom kritisch naar nieuwe innovaties in het onderwijs. We maken bewust nieuwe keuzes en implementeren deze doelbewust in onze lesmethoden en -materiaal. Op die manier blijven we kwaliteitsvol onderwijs garanderen.

Wij zoeken het talent in elk kind, op elk niveau. We besteden aandacht aan kinderen die meer uitdaging of extra hulp nodig hebben, en aan alle leerlingen die het gewone traject volgen. Dat doen we door in te zetten op een brede basiszorg. Door optimaal te werken met het 4-sporenbeleid kunnen we differentiëren binnen de klas. Je zou kunnen zeggen dat al onze leerkrachten zorgleerkracht zijn, en daar zijn we heel trots op. Ook onze leerkrachten van het zorgteam komen in de klassen voor co-teaching, verlengde instructie, groepswerk, …

Groene, bereikbare locatie: onze school ligt aan de Berlaarbaan, vlakbij de R6. Omdat onze school achterin ligt zijn we omringd door velden en natuur. We hebben zelfs ons eigen speelbos.

Kleinschalig: iedereen kent iedereen!

Sportieve school: we organiseren elk jaar een sportmarathon en naschoolse sportactiviteiten. We stimuleren onze kinderen om mee te doen met de kadodderloop, om tornooien te houden, …

Nieuw kleutergebouw met aparte grote kleuterspeelplaats. Onze ruime, lichte lokalen hebben eigen tuintjes.

Warme maaltijden en soep.

Brede evaluatie. Daarbij kijken we naar resultaten van toetsen, sociale vaardigheden, zelfstandigheid, taken, portfolio’s en creativiteit. We houden je regelmatig op de hoogte van alle domeinen die we evalueren. Daarnaast werken we met het digitaal leerlingvolgsysteem ‘Smartschool’. Daarin registreren we de leervorderingen van onze leerlingen. We doen dat regelmatig en met gestandaardiseerde toetsen. Zo kunnen we gerichte hulp bieden waar nodig.

Werken aan sterke sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden krijgen een centrale plaats in onze school. Daarom stelden we de KR8// (=krachtlijnen) op. Aan de hand van die krachtlijnen oefenen de kinderen hun sociale vaardigheden. Maar de krachtlijnen zijn er ook voor de kinderen zelf. Ze leren hoe ze in het leven staan, bouwen zelfvertrouwen op en leren andere kinderen begrijpen.

21ste eeuwse vaardigheden. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering. Daarom zijn vaardigheden als kritisch en creatief denken, probleemoplossend werken, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid belangrijker dan ooit. Deze vaardigheden werden ook in het nieuwe leerplan opgenomen. We integreren deze vaardigheden in onze lessen en projecten.

Naschoolse opvang door de gemeente in ‘Robbedoes’. Voldoende plaats in een modern gebouw naast de school.

Nabijheid van secundaire school College Hagelstein. We werken nauw samen om de doorstroming naar het middelbaar onderwijs makkelijker te maken.

Benieuwd wat we allemaal doen in de kleuterschool en lagere school? Bekijk dan onze brochure. Daar vind je nog veel meer informatie over onze school.