Verlenging herfstvakantie t.e.m. 15 november.

 • 26 oktober 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

De herfstvakantie wordt verlengd met een week.

Beste ouders
Beste leerlingen

Er werd beslist dat de herfstvakantie zal verlengd worden met een week, tot en met 15 november. Deze beslissing werd genomen in de hoop de kracht van het virus te verminderen. Als schoolbestuur kunnen we helaas niet instaan voor opvang tijdens deze dagen, onze scholen zijn gesloten. Wij hopen al onze leerlingen weer gezond en wel te mogen verwelkomen op maandag 16 november 2020.

Geniet van de vrije dagen tijdens de herfstvakantie en respecteer tijdens deze vakantie ook de 6 gouden regels:

Het schoolbestuur vzw KITOS
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder
Rita Dunon, voorzitter