Onze school ontvangt cheque voor realisatie ‘Groene Oases’

  • 13 oktober 2023
  • Algemeen

Wij kunnen een prachtige, groene en veilige speelplaats voor onze leerlingen realiseren!

Fantastisch nieuws! Onze school ontving vanochtend een cheque van 25.000 euro uit handen van gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) om het vergroeningstraject ‘Groene Oases’ te realiseren. De provincie Antwerpen voorziet praktische en financiële steun bij de vergroening van speelplaatsen.

Meer dan 200 vierkante meter, zoveel speelplaats wil onze school graag laten ontharden en omvormen naar een speelheuvel, een uitbreiding van hun moestuintje, een buitenklasje, meer plantgroen en een groene rusthoek. Kortom, een nieuwe speelplaats om van te dromen!

De vraag naar een groenere speelplaats kwam zowel vanuit de school zelf, als vanuit de ouderraad. Een groene speelplaats leidt namelijk tot minder conflicten en meer rust. Ook creëren wij graag meer ruimte voor ontdekking, fantasierijke speelruimte en een rusthoekje.

De praktische uitwerking van deze ideeën, met concrete ontwerpplannen en gebruiksklaar plantadvies worden later dit jaar uitgewerkt door Regionaal Landschap Rivierenland, onder meer via het traject dat wij volgen MOS Antwerpen.

Ook de ouderraad stak enthousiast haar schouders onder het project. Zij organiseerden al een wafeltjesverkoop en een Italiaanse take-away. De acties leverden extra budget op dat wij als school al kunnen inzetten voor de vergroening!

Allemaal bedankt voor jullie inzet en steun! Wij beloven er samen iets moois van te maken.

Bron: Antwerps Persbureau
Beeld: Provincie Antwerpen