4L: klasfeest

  • 25 juni 2024
  • Vierde leerjaar

Waar is dat feestje?

Het vierde leerjaar kon tijdens in de klas het einde van het schooljaar vieren. Het was een geslaagd feest.