5L: natuurlijk

  • 14 november 2022
  • Vijfde leerjaar

Natuurlijk, natuurlijk!

Het 5e leerjaar is bezig met het thema ‘Natuurlijk’. Ze gingen al op ontdekking in de natuur rondom de school, maakten een creatief herbarium en onderzochten enkele regenwormen en pissebedden.