Bekendmaking ‘Groene Oases’

  • 13 oktober 2023
  • Derde kleuterklas
  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Derde leerjaar
  • Vierde leerjaar
  • Vijfde leerjaar
  • Zesde leerjaar

Hoera, een nieuwe speelplaats!

De ‘groene oases’, onze nieuwe speelplaats werd bekend gemaakt.

We ontvingen een cheque van 25.000 euro uit handen van gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) om het vergroeningstraject ‘Groene Oases’ te realiseren. De provincie Antwerpen voorziet praktische en financiële steun bij de vergroening van speelplaatsen.