Helm op fluo top: flitscontrole 1

  • Eerste kleuterklas
  • Tweede kleuterklas
  • Derde kleuterklas
  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Derde leerjaar
  • Vierde leerjaar
  • Vijfde leerjaar
  • Zesde leerjaar

De fluo-inspecteurs stonden een eerste keer aan de poort.

Draag je opvallende fluo? Dan mag je langs de catwalk de school binnen.