Maak kennis met onze klasjes!

  • 5 september 2023
  • Eerste kleuterklas
  • Tweede kleuterklas
  • Derde kleuterklas
  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Derde leerjaar
  • Vierde leerjaar
  • Vijfde leerjaar
  • Zesde leerjaar

1, 2, 3 … Lachen!

Hier zijn ze dan, onze kersverse klasjes voor het schooljaar 2023-2024!